הכנה לצה"ל

המכינה רואה בשירות הצבאי הזדמנות משמעותית לבוגריה, ליישם דרך חיים של
עשייה חינוכית וחברתית. כמכינה המחנכת לאורח חיים כזה אנו מעודדים כמובן מגמות
אלו. מכינת הנגב מעודדת כל אחד מחניכיה ובוגריה להגיע לתפקידי מפתח בצבא.
אמונתנו היא כי לאחר שנת המכינה יוצאים החניכים ובידיהם הכלים להתייצב כ"מורי
דרך" בצמתים מוסריים, ערכיים וחינוכיים ולתרום לשיפור תהליכים פיקודיים וחברתיים
בצבא. על כן אנו רואים את כלל חניכינו מבצעים שירות משמעותי במגמות של פיקוד
והדרכה. בנוסף, מכינת הנגב רואה כמובן בשירות הצבאי חובה שחלה על כל אזרחי
מדינת ישראל בכלל ועל חניכיה בפרט. המכינה רואה בהשתמטות משירות בצה"ל
או בסרבנות לשירות נורמה פסולה ומוקיעה אותם מכל וכל.

מטרות המכינה בתחום ההכנה לצבא

1. להכין את החניכים להתמודדות עם אתגרי השרות הצבאי.
2. להצמיח קבוצת בוגרים גדולה ככל האפשר שתייעד עצמה לשירות בתפקידי פיקוד והדרכה.
3. לקיים תהליך מקביל שיש בו עידוד החשיבה הביקורתית עם הטמעת מסר המעודד שירות
    צבאי משמעותי.
4. לאפשר רכישת מיומנויות בסיסיות בתחומי הניווט, השדאות והכושר הגופני.

תכנית הפעילות השנתית

» פעילות קבועה של כושר גופני (פעם או פעמיים בשבוע)
» פעילויות הכנה בתחומים מנטאליים ומפגשים עם חיילים ומפקדים
» תהליך 'איכון' החניכים - בחירת תפקידים והצבה בחיילות. (כולל קשר
   עם גורמי צבא)
» חניכי המכינה מקבלים הכשרה בגדנ"ע ומעבירים כמדני"ם שבוע
   גדנ"ע לנוער מחו"ל