כנס בוגרים - דף ראשי
ביום שבת 15.6.02 התקיים כנס בוגרים
של ביה'ס לציון 25 שנים להווסדו.

לכנס הוזמנו כל בוגרי ביה'ס לדורותיו
(לביה'ס 1163 בוגרים) וכן כל המורים
וצוות הפנימיה.
(יש תמונות רבות נוספות שלא כלולות באתר -
המעונינים לראות מתבקשים לפנות ללא עציון)