כנס בוגרים - יום הכנס (עמ' 4)
בנים ממחזור כב'
ופולי שהגיעה במיוחד מאלסקה עם לילי ונמרוד
בנות מחזור ח'
ועוד חבר'ה על הדשא
מחזור כב' בחופשה מהצבא
מחזור י'
מחזור יז'
הדימונאים