כנס בוגרים - יום הכנס (עמ' 6)
וחזרה מהדשא לביה'ס
לפינת הזכרון
ולמנהרת הזמן שם ספרי
השכבה לדורותיהם
וארוחת ערב במעגלים
חברתיים.
והשמחה אכן רבה
ומקוים שתמשיך כך
לדורות הבאים!
והחולצות
והסמלים
ומה מאחורי כל סמל
בוגרת משחזרת
והצעירים שבחרו
גם הם בנגב
יצטרפו למפגש
בכנס הבא