כיפאק הי, שדה בוקר!
כיפאק הי, שדה בוקר!

השיר (ע"פ יורם טהר לב) והלחן: נחומי הרציון


קצת בתים נמוכים,
קצת עצים ושיחים
ומדבר מסביב לגדר –
טיילים, תיירים,
תלמידים ומורים
ושרים: כיפאק הי, שדה בוקר!

הי, הי, כיפאק הי,
שדה בוקר, קדימה!
השרב לנו אב
והשמש אמא.
הי, הי, כיפאק הי,
שדה בוקר, קדימה!
הי, הי, כיפאק הי,
שדה בוקר, קדימה!

עת הבוקר עולה
ואדום נחל צין
והקור עד העצם חודר-
וקמים לזריחה
ולטקס פתיחה
ושרים: כיפאק הי, שדה בוקר!

הי, הי, כיפאק הי....

לימודים, הנאות,
טיולים, סדנאות,
כרגיל – בגלוי והסתר;
ובנוף – כיאות,
מתרקמת רעות.
ושרים: כיפאק הי, שדה בוקר!

הי, הי, כיפאק הי....

לימודי הסביבה,
חברות, אהבה,
מהכול – מה בסוף יישאר?
נכרונות העבר,
אהבת המדבר,
ונשיר: כיפאק הי, שדה בוקר!

הי, הי, כיפאק הי....