102 - 103 םידומע - בקע דוחב החירזה
אבה דומעל
םדוקה דומעל