מוסדות מחקר במדרשה
הפעילות החינוכית במדרשה נשענת בשיתוף פעולה עם שני מכוני המחקר האוניברסיטאיים הקיימים במקום.