שירותים
אולם ספורט
טל: 08-6532859

בריכה
טל: 08-6532841

דואר
טל: 08-6532719

חשמליה
08-6532890

מוסך
טל: 08-6532814

מחלקת אחזקה
טל: 08-6532087

מחלקת תחבורה
טל: 08-6532960

מטבח
טל: 08-6532906

מרפאה
טל: 08-6532837

נגריה
טל: 08-6532846

סופרמרקט
טל: 08-6532800

ספריה
טל: 08-6532812

קפטריה
טל: 08-6532811

רכש
טל: 08-6532088