משרדים ומחלקות
לשכת המנכ"ל
מנכ"ל המדרשה – יעקב עיני
טל: 08-6532801

לשכת כ"א
מנהל: שוקי נבון
טל: 08-6532086

אגף כספים
מנהלת: אברהם שפירא
טל: 08-6532850/868

מחלקה טכנית ותחזוקה
מנהל: דוד כהן
טל: 08-6532912/852

מרכז תקשוב
מנהל: דוד לויד
08-6532083

היחידה המרכז לפיתוח חינוכי
מנהלת: חנה סיון
טל: 08-6532897