מידע לתושבים


תושב יקר
מדרשת שדה בוקר הינה מסגרת חינוכית – קהילתית ייחודית.
אנו עושים מאמצים רבים לשמור על רמת חינוך נאותה ואיכות חיים מיוחדת.
אנא, עזור לנו בשמירה על איכות החיים והסביבה, כפי שמתחייב מאופיו של המקום ומאופיה של הקהילה.
חשוב: המלצות להתארגנות מהירה:

להגיע למחלקת משאבי אנוש – על – מנת לחתום על חוזה שכירות לדירה והמצאת שיק ביטחון.

למרפאה – עם פנקסי החבר בשעות הפתיחה.

לגן החובה – במידה ובמשפחה ילדים בגלאי גן חובה, ההורים ייפגשו אם הגננת ואחראית על הגיל הרך במעוצה האיזורית רמת – נגב להסדרת הרישום.

למחלקה הטכנית – הזמנת קו מ"בזק" באישור הנהלת המדרשה. ובאחריות הדייר.

לסניף הדואר – להודיע על שינוי כתובת ולקבל תיבת הדואר – ישרות עם מפעילת הסניף, להצטייד באישור לקבלת תיבת דואר ממחלקת משאבי אנוש.


שירותים מוניציפליים
1. מרפאה
תושבים חדשים המגיעים למדרשה יירשמו במרפאה על – מנת להסדיר את פתיחת התיק
הרפואי (לחברים בכל קופות החולים).
נוסף לשעות הפתיחה קיימת תורנות של האחיות ונהגי האמבולנס (למקרי חירום בלבד!)
שעות פתיחת המרפאה: א' , ג, ה : 8:00 עד 13:00
ב' , ד : 8:00 עד 12:00 + 17:00 עד 19:00
ו : 8:00 עד 12:00.
רשימת התורנים וימי הקבלה של הרופא, מתפרסמים על – גבי לוח המודעות במרפאה.

2. חדר – אוכל
קיים חדר – אוכל במבנה ביה"ס התיכון חדר האוכל מספק ארוחת צהרים לתלמידי ביה"ס התיכון ולקבוצות המתארחות במדרשה, לעובדי המדרשה . ניתן לרכוש תלושי אוכל בגזברות המדרשה.
3. דואר
סניף הדואר נמצא במרכז המסחרי. הסניף, המספק את כל שירותי הדואר.
שעות הפתיחה מתפרסמות על דלת סניף הדואר.
כל תושב המעוניין בתיבת דואר, יפנה לסוכנות הדואר.
שעות פתיחה: א, ב, ד, ה - 8:30 - 12:00 , 13:00 – 14:00.
ג' - 8:30 – 11:00.
ו ' - 8:30 – 10:30.
4. טלפונים
מכל דירה יש אפשרות להתקשר אל מחוץ למדרשה (לקבלת קו חיצוני יש לחייג את הסיפרה 9, ולהמשיך מיד בחיוג המספר המבוקש). קווים פנימיים הם בני 4 ספרות, ומתחילים בספרה 2. לצורך קבלת קו טלפון, וכן רשימת טלפונים פנימית, יש לפנות אל מנהל המחלקה הטכנית באחריות התושב למלא בקשה ישירות לחברת "בזק" ולאחר מכן לקבל מכתב מהמנהל הטכני כי הינו תושב המדרשה ואין התנגדות לחברו ל"טל – קיבוץ". במידה וניתן.
* באחריות התושב להתדיין עם חברת "בזק" לגבי התשתית והוספת קווי טלפון בדירה.
5. גזברות
המדרשה מספקת שירותים בתשלום: דיור, אספקת מים, חשמל ועוד.
מידי חודש מונפק חשבון לכל תושב. התשלום מתבצע בגזברות המדרשה באמצעות כרטיס
אשראי, ציקים ומזומן. את החשבון יש לשלם תוך 10 ימים מיום קבלת החשבון.
6. תברואה
האחריות על התברואה במדרשה הינה על המועצה האיזורית רמת נגב שדואגת לביצוע ריסוסים למיניהם, חיסונים לבעלי חיים ואחריות לתברואת המקומות הציבוריים.
*) הריסוס בבתים הינה באחריות הדייר על – חשבון הדיירים, תושבים המעוניינים בכך יפנו לתברואן המועצה האיזורית רמת נגב. דייר שברשותו בעל חיים ידווח לוטרינר המועצה האזורית.
טלפון של המועצה : 6564111 – 08 , מחלקת תברואה / אלישע קולבקר 922401 – 050.
7. אספקת גז לבתים
אחת לשבועיים מגיעים נציגי חברת "פטרולגז", המספקת גז לתושבי המדרשה. תושבים
המעוניינים בהחלפת בלוני הגז יתקשרו לחברת "פטרולגז" בטלפון 6553288 – 08 .
התשלום ניתן רק בכרטיס אשראי. (האספקה הינה באחריות חברת הגז ולא במדרשה). הזמנה להתקנות לתיקונים ייעשו ישירות על ידי חברת הגז, באחריות התושב.
8. מחלקת תחזוקה
מספקת שירותי תחזוקה ביישוב. בתיאום מראש עם מנהל מחלקת האחזקה, חלק משירותי
האחזקה מחוייב בתשלום, ועפ"י נוהל שהופץ לדיירים.
9. סופרמרקט
מופעלת על ידי יזם פרטי, ומספק מגוון מצרכים, וכן עיתונים ומגאזינים.
10. קפיטריה ומסעדה
מופעלת על – ידי יזם פרטי. מספקת ארוחות בוקר, צהרים וערב, קפה ועוגות.
11. מתקני ספורט
במדרשה מתקני ספורט רבים (מגרשי טניס, אולם ספורט, בריכת שחיה, מגרשי כדורגל
ועוד). השימוש במתקנים נעשה בתיאום מראש עם האחראים להם. על המשתמשים
לפעול בהתאם להנחיות ולנהלים המתפרסמים מעת לעת על גבי לוחות מודעות.
* הכניסה לבריכת השחייה מותנת ברכישת מנוי לעונת הרחצה בגזברות או דרך ועד תושבים.
* פרטים מתפרסמים בלוחות ההודעות ובחוזר שנשלח לתושבים בתחילת העונה.
12. בטחון ושמירה
מתקיימת שמירה בשער המדרשה, (בשכר).
13. מועצת תושבים
במקום פועלת נציגות תושבים, אשר כוללת ועדת מוניציפלית, , חינוך ותרבות. ועד התושבים פועל בתיאום עם הנהלת המדרשה. את המידע הקשור לועד התושבים ניתן לקבל אצל יו"ר ועד התושבים מר רז ארבל טל: 6532946 או בלוח המודעות במרכז המסחרי