אלבום הנגב
שלחו אלינו תמונות
שלחו אלינו תמונות שצלמתם מהנגב - לכתובת david@boker.org.il