הולנד מספר על משלחת 1868-9
סרביט אל ח'אדם
המשלחת שהתה בסיני חמישה וחצי חודשים מ-11.11.1868 ועד ה-24.4.1869 ועל דרך עבודתה מספר הולנד (מתוך זאב משל- דרום סיני, הוצאת הקיבוץ המאוחד - 1976).
מבט אל ג'בל מוסא מפסגת ג'בל קתרינה
"יצאנו מסואץ בשיירה של 44 גמלים מובלים ע"י 40 בדואים מחלקים שונים של סיני. החלטנו ללכת הישר אך ג'בל מוסא ולקבוע את בסיסנו במנזר. לאחר ויכוח בחרנו בדרך הצפונית, דרך סרביט אל חאדם וואדי ברח, כי הקצרה ביותר. הגענו למנזר לאחר 10 ימים, כשאנו עושים בדרך תרשימים סכימטיים של המסלול ושרשרת מדידות מנקודה לנקודה.
הנזירים קבלונו בשמחה ונתנו לנו לבקשתנו חדר למחסן. למרות לחצם לא נעתרנו לבקשתם והשתכנו באהלים בפתח ואדי א-דיר, בהעדיפנו את חופש חיי האוהל. נגשנו מיד למיפוי ג'בל מוסא והאיזור, בקנה מידה של 6 אינטש למייל (1:10000), דבר שהיה אחת ממטרות הסקר. נבחר קו בסיס במישור א-רחה וממנו התחילה המדידה. כל פסגה גבוהה נמדדה ומופתה ע"י טריאנגולציה, לעיתים תוך סיכון לאדם ולכלים. לקראת סוף דצמבר נעשה קר מאד וסערות שלג הפריעו לעבודה. עברנו לכן לואדי פיראן וחנינו בפתח ואדי עלייאת. בצענו סקר ומיפוי של ג'בל סירבאל וכשסיימנו פתחנו במסעות לסביבה: אל ואדי מוכתב, ואדי מע'רה, סרביט אל חאדם ועוד. עם השתפרות מזג האוויר חזרנו אל ג'בל מוסא להשלמת העבודה ולעריכת הסקר הכללי בסיני, כשבסיס היציאה הוא המחנה ליד המנזר. עד עוזבנו בראשית אפריל, הספקנו לסיים את הסקר המיוחד של ג'בל מוסא וג'בל סירבאל וכן לסקור כ-700 מייל של צירי תנועה המכסים את הואדיות העיקריים, ומצטרפים לשטח של 4000 מילין מרובעים.
בשטח זה של סיני היו הישראלים, צריכים לעבור בדרכם ממצריים אל הר סיני, בין אם הוא ג'בל מוסא, ג'בל סירבאל או כל הר אחד מדרום לתיה. (וכאן באה מערכת שלמה של הוכחות למיקומו של הר סיני בדרום סיני ובג'בל מוסא)... רק כשאדם יורד מן השבילים ומהדרכים וחוקר את מורדות ההרים ואת הואדיות הפחות מוכרים, הוא מסוגל להגיע להערכה נכונה של מקורות המים ואפשרויות המרעה. הסקר ביסס את העובדה שהתנאים הפיסיים של דרום סיני מאפשרים שהמאורעות שמסופרים במקרא אכן קרו בו. בעובדה זו כפרו חוקרים רבים. זה נפלא לראות כיצד נעלמים הקשיים כשהיכרותך עם השטח הולכת וגדלה...