עמיר אידלמן -תולדותיה של רמת עבדת
מתוך "טבע וארץ", כרך כ"א, חוברת 3.מרס-אפריל, 1979
סרקתי את המאמר המצויין הזה לטובת ציבור המתענינים בגיאולוגיה (קובץ pdf ) ,וכן הוספתי מעט צבעים לחלק מן האיורים.
עמוד 100
עמוד 101
עמוד 103
עמוד 104
עמוד 105
מפה סכימטית של מצוק הצינים ושדה צין