אופניים - חיים נחמן ביאליק
תודתי לעזרא ברנע על ששלח לי את השיר הנפלא הזה של חיים נחמן ביאליק.