השוואה בין רכיבה לאופניים להליכה ברגל בשדה צין
מצב החלקות בתאריך 2 לאפריל 2007 (לחץ להגדלה)
מחקר זה מתבצע ע"י תלמידי בית הספר לתיכון סביבתי במדרשת שדה בוקר בהנחייה של ד"ר אלי צעדי וד"ר חזי יצחק. מחקר זה זכה במענק קרן של"י פורד לשנת 2007.

תוכנית מענקי פורד" מהווה חלק ממאמציה הגלובליים של חברת "פורד" להגן על הסביבה ולשמור את משאבי הטבע, והיא אחת מהתוכניות הגדולות בעולם בתחומה. התכנית כוללת יותר מ- 120,000 ארגונים ואנשים ב- 62 מדינות בעולם, ביניהם מדינות במרכז אמריקה, דרום מזרח אסיה, המזרח התיכון והקריביים. ישראל היא אחת מ-34 המדינות שנכללו בתוכנית הנרי פורד בעבר. במשך שש שנות פעילותה בישראל העניקה תוכנית מענקי פורד לשימור הסביבה והמורשת, יותר מ-1.5 מיליון ₪ ל-74 ארגונים ואנשים פרטיים.
ההצעה שהוגשה לקרן של"י פורד
עבודת אקוטופ שהוגשה ע"י ערן מקובר - תלמיד כיתה יב בבית הספר התיכון לחינוך סביבתי
תיאור הפרויקט
המערכות האקולוגיות במדבר מטבען רגישות מאד ומושפעות מאד על ידי הפרעות הנגרמות על ידי האדם. המחסור בגשמים בניגוד לאזורים ממוזגים משפיע על התהליכים הביולוגיים, כימיים והפיזיקאליים. על כן, השיקום הטבעי של מערכות אקולוגיות אלה יכול לקחת עשרות שנים.
אזור רמת נגב על שלל נופיו המגוונים, המרחבים הפתוחים ורשת השבילים החוצה אותו מהווה את אחד מהאזורים האטרקטיביים ביותר לרכיבת אופני הרים ולכן הוא בעל פוטנציאל של תיירות אקולוגית גדול. שוק זה של תיירות מדברית בישראל בלבד כולל כ-100,000 רוכבים. אולם אזור מדברי זה הוא גם רגיש ופגיע מאד. הרכיבה באזורים מסוימים שעד כה היו ללא הפרעות בשל ריחוקם ממקומות מיושבים ודרכי עפר, מביאה מספר גדול יותר של רוכבים למקומות נדחים ומלווה בהפרעות לסביבה ואף משאירה סמני פעילות כגון: קוליסים, רמיסה וסמני שחיקה של צמיגים, גם במקומות בהם אין גישה לרכבי שטח. משקל הרוכב מועבר לקרקע דרך צמיגים צרים יחסית, ובקרקע הללו מותירים חריצים. החריצים משנים את זרימת המים על פני הקרקע ונוצרות צלקות, פגיעה בנוף ובבתי-גידול של צמחים ובעלי-חיים וכן הם יכולים להאיץ תהליכי סחף קרקע.
בארץ לא נערכו עד כה מחקרים מקיפים על מידת הנזק של אופני הרים לסביבה. בעולם נערכו מספר מחקרים בנושא זה אולם בעקר ביערות באזורים ממוזגים ולא באזורים מדבריים, ומכאן נובעת חדשנותה וחשיבותה של הצעת מחקר זו.
ההצעה תחקור את הנושא של רכיבת אופני הרים והשפעתם על הסביבה המדברית הייחודית בהשוואה להולכי רגל. שאלת המחקר תעסוק בנושא של מידת הנזק הנגרם למערכת האקולוגית בשטח המחקר באזור שדה צין, ממזרח למדרשת שדה בוקר. במחקר זה, נחקור את ההשפעה של האופניים לעומת ההשפעה של הליכה, בשלוש עוצמות של מעברים על פני חלקות הניסוי (0, 50, 100,ו- 200 מעברים, סה"כ 7 חלקות( 3 חלקות אופניים, 3 חלקות הליכה ואחת לביקורת). גודל כל חלקה יהיה 1x5 מטרים). מידת ההשפעה של פעילויות אלו תימדד על ידי בדיקות של משתנים ביוטיים ואביוטיים הכוללים: דחיסות קרקע, בדיקת חדירות הקרקע, שינוי המוליכות בפני הקרקע, תכולת חומר אורגני, קרומי קרקע ביולוגיים, בעלי-חיים (איזופודים) ומגוון צומח (מאגר זרעים, נביטה וגידול). המדידות יתבצעו במעבדה לאקולוגיה במכון לחקר המדבר ובמעבדה לכימיה בבית ספר התיכון לחינוך סביבתי עם תום תקופת האביב בנגב.
המחקר יתבצע על ידי תלמידי (כיתות י"א) מהתיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר. עבודת המחקר תחשוף אותם לסוגיות של שמירת הסביבה המדברית לנוכח פעילות האדם, כמו רכיבה באופני הרים והליכה. כמו כן, יעודדו את השתתפותם ביוזמות של שמירת הנוף המדברי ואיכות הסביבה. התלמידים יבדקו בעצמם ובאופן מדעי טענות שמועלות ע"י גופים שונים לגבי מידת הנזק לסביבה המדברית שמותירים אופני ההרים, כך הם יוכלו לנקוט עמדה בסוגייה הציבורית המבוססת על עובדות. בית הספר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר שם לנגד עיניו את הגדלת מעורבות תלמידים בבעיות סביבתיות באיזור הנגב (כמו מפעלי רמת חובב ומפעלי הפוספטים) ולכן פרויקט זה משתלב היטב באג'נדה החינוכית של בית הספר ויקרין על פעילות השכבות הצעירות בבית הספר.
תוצאות המחקר יאפשרו לענות על השאלות הבאות: מהי התדירות בה ניתן לרכב באזורים שיבדקו (מספר פעמים, כמה רוכבים?)?. כמו כן, בטווח הארוך של הפרויקט תיבדק מידת ההתאוששות של חלקות המחקר שעברו טיפול לאורך המשכי זמן שונים (שנה, שנתיים ושלוש). לאור תוצאות המחקר, יגובשו המלצות לקביעת מדיניות וממשק היכן? איך? ומתי ניתן לרכב? המלצות אלה יעברו לרשויות המתאימות העוסקות בשמירת הטבע והסביבה.
קביעת מדיניות מתאימה על ידי הגורמים המתאימים, תאפשר לפתח את ענף זה של תיירות אופני ההרים באזור רמת נגב, שהוא אחד מהאזורים האטרקטיביים ביותר לרכיבה, תוך שמירה על התפקוד של המערכת האקולוגית המדברית הרגישה לפגיעה. כמו כן, יאפשרו תוצאות המחקר לגבש המלצות לפיתוח שבילי אופניים ברי-קיימא וכן, לכללי רכיבה לרוכבים על מנת למזער את ההשפעה של הרכיבה באופני הרים על השטח המדברי.
לעבודה המוצעת גם היבט כלכלי, תיירות אופני ההרים (היבוא של אופניים ומוצרי אופניים לארץ הסתכם ב- 20 מליון שקל בשנת 2005 - צמיחה של 20% לעומת 2004), תעודד את הפיתוח הכלכלי של האזור ותוכל לספק פרנסה לעשרות משפחות המתגוררות במועצה האזורית רמת נגב.
תוצאות ראשוניות
תמונה של החלקות בתאריך 2 לאפריל 2007 מוצגת למעלה וממנה עולה שלרכיבה באופניים אפקט חזק יותר מאשר הליכה ברגל. אנו נביא כאן בקרוב תוצאות של אנליזת ומדידות מדויקות שנבצע בשטח.
כתבה שהתפרסמה בעיתון מעריב 2.5.07
ד"ר אלי צעדי במהלך בדיקת דחיסות הקרקע
בדיקת דחיסות הקרקע
ב-18 לאפריל 2007 בצענו בדיקה לדחיסות הקרקע באמצעות פנטרומטר. תוצאות ראשוניות יפורסמו בקרוב.
לגלרית תמונות מהבדיקה
עבודת אקוטופ שהוגשה ע"י ערן מקובר - תלמיד כיתה יב בבית הספר התיכון לחינוך סביבתי
השפעת רכיבה על אופניים מול צעידה רגלית על הפרמטרים הביולוגיים של הקרקע בשדה צין.