אתרים הקשורים לפיזיקה של האופניים
אלברט איינשטיין והאופניים
להלן רשימה חלקית של אתרים הקשורים לפיזיקה של האופניים והרכיבה:
מתוך האתר http://socrates.berkeley.edu/~fajans/Teaching/bicycles.html
http://www.physicsofbicycling.homestead.com/index.html
אתר זה כולל הסברים ברמה בסיסית

http://socrates.berkeley.edu/~fajans/Teaching/b...
אתר מצוין הדורש רקע פיזיקלי נרחב יותר. קישורים להורדת מאמרים מדעיים בנושא יציבות האופניים.

http://www.d230.org/vja/research/science/physci...
אתר נפלא בנושא הכללי של פיזיקה בענפי הספורט השונים וניתן למצוא בו מידע על פיזיקה של אופניים ורכיבה.

http://www.exploratorium.edu/cycling/
מדוע לאופני כביש צמיגים צרים ולאופני הרים צמיגים רחבים? אלו כוחות מונעים מן האופניים ליפול? תשובות לשאלות אלו ולרבות אחרות ניתן למצוא באתר.

http://www.phys.ksu.edu/perg/bicycle/
פרויקט פדגוגי בינלאומי העוסק בהיבטים שונים של אופניים כולל פיזיקליים.

אוירודינמיקה של אופניים
http://www.princeton.edu/~asmits/Bicycle_web/bi...

שיפור הישגי הרכיבה באמצעות חישובים מדעיים
http://www.analyticcycling.com/.

מאמר כללי מצויין על האופניים באנצקילופדיה ויקיפדיה
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle

הפיזיקה של האופניים
http://www.angelfire.com/pq/bicycles/

מכניקה, אלגברה ליניארית ואופניים
http://links.math.rpi.edu/devmodules/bicycle/in...

היבטים תרבותיים ומדעיים של האופניים
http://www.science.uva.nl/research/amstel/bicycle/