לבנין הרכפה
תיאור הפרפר
מחזור חייו של הפרפר
מידע נוסף
מקורות מידע