"הלוך ונסוע הנגבה"... והנגב מסמל בלשון חז"ל את חיפוש החוכמה, 'כמאמרם ז"ל – הרוצה להחכים ידרים', וסימנך מנורה בדרום; כידוע, מיקומה של המנורה במישכן ובמיקדש היה בצד דרום, והרי היא מסמלת את אור-השכל ואור הכרת אלוהים, לעומת השולחן המסמל את ההנאה מן העולם, ומיקומו בצפון; 'והרוצה להעשיר יצפין'.

מתוך "שבע שנים על פרשת השבוע" מאת ישעיהו ליבוביץ,
שכותב על רבנו בחיי על המושג המקראי 'להתהלך'.