צ'רלס מ. דאוטי - על פני ערב
צ'רלס דאוטי 1843-1926
על פני ערב
במשך שנתיים נדד דאוטי במדבריות חצי הערב יחד עם שבטי הבדואים כאשר הוא אינו מסתיר את זהותו הנוצרית. בספרו על פני ערב הוא מגולל את יפי המדבר ואת מסכת יסוריו שבאה לו בשל נצרותו. זוהי אחת מיצירות המופת של ספרות המסעות במדבריות. ב-1876 הוא הצטרף לשיירת של 6000 עולי רגל שיצאה מדמשק למכה כאשר הוא הנוצרי היחידי.
קטע מספרו באנגלית
דף הפתיחה של ההוצאה העברית של הספר
תחילת סיפרו של דאוטי:

צאת אורחת עולי הרגל

"קול חדש קרא אלי בשובי מחצי האי ובעברי ברחוב "הישר" הארוך בעיר דמשק- קול ידידי מאז; פתאום אחז בידי ואמר תמה: "הגד לי עתה, אחרי אשר חזרת הנה, אל השלום ואל חסות אללה, והנה אנו הולכים שנינו, כמו לפנים. בין פרדסים, המחדשים את פריחתם והמלאים מתיקות האביב כגן האלוהים, הגד נא לי – מה הביאך אל ערב הקנאית, ואיך יכולת לנדוד שמה?"

ביום ההוא, בשעה מאוחרת- אחרי כמה ימים של השתדלויות ומכשולים- חשבתי כי אמנם אין לי עוד תקווה, תחילה בקשתי מאת הואלי, מושל סוריה, להתיר לי להלוות על החאג', היא שיירת עולי הרגל, וללכת עימהם עד מדאין צאלח. הואלי שאל בסוד את הקונסול הבריטי, ומשרת הקונסול נכבדה מאד בארצות ההם. הקונסול השיב לו, כי אין זה מענינו; ואם אצא בדרכי סכנות אלה ידאג לי כמו לכובעו הבלה. איש זה הציע לי בשעתו את עזרתו במסעי, ועתה הודיעני, כי חובתו להסיח את דעתו מנסיעתי לערב, פן לא תצלח ויבולע גם לו בעבורי. והשלטונות התורכים אמרו בליבם: מי ידרוש ממנו את נפשו אם גם הקונסול שלו הפקירו?"
אחד התיאורים המדהימים ביותר על המדבר מובאים בפרק שסרקתי מתוך הספר וניתן להוריד אותו מהקישורים למטה.

"מכל רמה נגלית לפניך שממת ברזל; גבוב גושי חימר גלום, שחור דומם, שנקלע מפי לועי הגעש; פני העולם זועפים וקשים, אין חיוך; מדבר אימים, חימר היולי בוער ומעלה חלודה. רגש של בדידות מעיק על לבך. השמיים שוממים, האדמה כבלהות לילה, ואין נוחם! אתה עומד מדודכך ורפה אונים לפני עולם יה בבראשיתו, לפני כוחות תבל שנרדמו בגבורתם-הם בולעים ומבטלים את רחש לבך. מה חייך הקטנים והתפלים אם לא מקרה מצער בחיי היקום הגלום?"
עמודים 102 -103 מתוך הספר
עמוד 104
המדבר בספרות ARIDlANDS NEWLETTER
הקישור כולל קטעים נהדרים באנגלית מתוך ספרות מופת שנכתבה על המדבר.