אני זוכר את המדבר- חיים גורי
חיים גורי
מתוך פלמח אלבום, הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשי"ט
העמק האדום - בקעת תמנע
אני זוכר את המדבר
שם-
מתחת לחפת השחק הריקה
עמדתי נכון לכלולותי
עם אבנים, שמשות, צמאון ואין אילן.
אהבתי בנחשי המסעות,
חדרה אל ארץ הקללה.
פני המוארות באש המדורות
השחירו בכבותן,
ורק המחשבה כגחלילית,
פרחה ממני
בת חורין,
שדה צין לאחר סופת רוח
עברתי בדרכים
בהם כבדו המים מכבוד,
הלכתי מהפנט בין קניונים שבורים
שונאי אדם,
הצעתי משכבי ליד קברות הזמן.
מן השממה האחרונה
נטלתי את כחי,
נזון מרוח ומרחק.
ובשובי אליה מזוין
צפתה לי
אבודת געגועים ומלח וחרון.