תקציר מצגת בנושא הפורום לפיתוח תשתיות ותיירות אופניים-איתן חברוני
איתן חברוני-מנהל מועדון רוכבי שמשון
1. מועדון אופניים רוכבי שמשון (ע.ר)-רקע כללי ודגש על פעילות התנדבותית ללא כוונות רווח (אירוח ג'ואי קליין, יחידת סיור רכובה ועוד).
2. הקמת הפורום לפיתוח תשתיות ותיירות אופניים-רקע כללי, מטרות והישגים.
3. תוכניות לעתיד של הפורום לפיתוח תשתיות תיירות אופניים באזור בית שמש ומטה יהודה.

ליצירת קשר: ehevrony@cbs.gov.il
סדנא לבניית שבילים