על המגבלה בתוך הקהילה באמצעות האופניים- עדי דויטש
ראשי פרקים להרצאה
1. למה אנחנו עוסקים בספורט
2. מרכיבי הכושר הגופני
3. קשר בין פעילות גופנית לבריאות נפשית
4. תפישת העולם של " פעילות ספורט לאדם בעל מגבלה "
5. ערכים וקוים מנחים לשילוב נכים בספורט
6. בעיות בשילוב שילוב נכים בפעילות ספורט
7. ספורט ונכות
8. השפעה חברתית ופסיכולוגית
9. עם המגבלה - על אופניים
10. ענף האופנים בארץ