פיזיקה על גלגלים- לימוד פיזיקה באמצעות רכיבה על אופניים- חזי יצחק, גיל ברן
פרוייקט "פיזיקה על גלגלים" נולד מתוך הצורך לתת מענה לקושי בהבנת פרק עקרונות המכניקה בלימודי הפיזיקה, על ידי יצירת סביבת לימוד ידידותית לתלמיד. האופניים הנם כלי תחבורה פשוט וזמין הצופן בחובו פוטנציאל רב של אפשרויות המחשה של עקרונות פיזיקליים כלליים ועקרונות ספציפיים המתקיימים באופניים. כמו כן היותם של האופניים כלי תחבורה ידידותי לסביבה והיותם כלי המאפשר ביצוע פעילות גופנית ספורטיבית, הופכים אותו לאמצעי הוראה רב תחומי (בנוסף לפיזיקה יפותחו בעתיד תוכניות לימוד בתחומים נוספים).
הרעיון המנחה של הפרוייקט הוא ללמד תוך כדי התנסות. ביצוע ניסויים פיזיקליים תוך שימוש באופניים כפלטפורמה - מעבדה ניידת. בשילוב של ציוד מדידה סטנדרטי בתחום האופניים (מערכות ניתור של חב' Polar המשמשות ספורטאים ומאפשרות העברת הנתונים ועיבודם במחשב האישי), וכן ציוד מדידה נוסף המשמש בהוראת המדעים (Data Logger וסט חיישנים של חב' Pasco).
עד כה היה הפרוייקט בשלב של פיתוח המתודיקה ובשנת הלימודים הנוכחית, במקביל להמשך הפיתוח, החל יישומו בביה"ס לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר, וכן נוצרו קשרים ליישומו במספר רשתות לימוד ומוסדות להוראת מדעים.
לפרטים נוספים על התוכנית - הקש כאן