הלימס הארצישראלי בתקופת דיאוקלטיאנוס
מיצד תמר
מאת מרדכי גיחון
בקישורים למטה מובאים קבצי pdf של המאמר המצויין של מרדכי גיחון על תפיסת ההגנה המרחבית שעמדה מאחורי הקמת הלימס הארצישרלי בתקופת דיאוקלטיאנוס. לימס זה היה מרחב מוגן שהערבה הייתה חוט השדרה שלו. הלימס היה מורכב ממצודות, מצדיות, מגדלי שמירה ותצפית, תחנות איתות, תחנות דרך, בארות ובורות מים וחוות מבוצרות. מיצד תמר הוא דוגמה למצודה כזו ומעליה הוקם מגדל שמירה ותצפית. כן היו כוחות ניידים שהיו מסוגלים לעבות מערך (כמו בתורת הלחימה הצהלית) ולצאת למרדף אחר הפולשים.

המאמר הופיע בספר: אילת, הכינוס הארצי השמונה עשר לידיעת הארץ. בהוצאת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, ירושלים, תשכ"ג, עמ' 86-99.
עמודים 86-87
עמודים 88-89
עמודים 90-91
עמודים 92-93
עמודים 94-95
מפת הלימס הדיאוקטליאני על פי מ. גיחון
לחץ על המפה להגדלה.