תמונות מעלה עקרבים
נחים מתחת לסלע
רוכבים בשביל בדרך לרגם צפיר
רגם צפיר
תצפית מראש מעלה עקרבים
הקטע העליון של מעלה עקרבים
רוכבים והולכים...
המדרגות הרומית