תמונות מהיום השני
תצפית מהר יהב אל נחל גלד.
תצפית מהר יהב מערבה אל נחל נקרות.
סלע מעניין בירידה מהר יהב.
תוצאה של פעולת ההמסה של המים על סלעי הגיר.
לאורך השביל היורד מהר יהב.
הר משאר בודד לפני המפגש עם נחל צבירה.
מבט מרמת צבירה אל המורדות המזרחיים של הר יהב.
יובל של נחל אשבורן-מתחת הסדקים. אשבורן הוא מקום
נמוך אליו מתנקזים המים.
גב מים עונתי בסמוך לאתר הסדקים.
הירידה אל נחל אשבורן על גב שלוחה צרה.
תמונה קבוצתית ליד הפטרייה בלווי המורה לערבית מספיר.
קימוט בשכבות צור.
האם זו הקלדרה של נחל כרכשת?
עץ שיטה מיותם ליד ספיר.
הירידה לערבה. ברקע המרכז האזורי ספיר והלאה באופק הרי אדום.
יחנוק-צמח טפיל אבל יפה.