ליקוי לבנה מלא 28 לספטמבר 2015
צילמה: קרן גולדברג

הליקוי המלא התרחש לקראת בוקר כאשר הירח המלא היה בתחתית השמיים במערב לפני עלות השחר. 
התמונות צולמו ממדרשת בן גוריון. 
"ירח דם" - חזי יצחק

התמונה צולמה בניקון D800 עם עדשה 28-300.
צילם: חזי יצחק

צולם עם עדשה מראה 1000 מ"מ של ניקון .
צילם: חזי יצחק

צולם עם עדשה מראה 1000 מ"מ של ניקון .