נושאים לא פתורים
אני מבקש את עזרת הגולשים לקבל כל פיסת מידע בנושאים הרשומים למטה.

חזי יצחק yiyeh@bgu.ac.il
טל: 054-7880762
בכור חסן
במשלחת של פאלמר לסיני ב-1882 השתתף גם יהודי מיפו בשם בכור חסן. המשלחת הותקפה על ידי בדואים בואדי סודר וכל חמשת אנשי הצוות נרצחו. לאחר שנה של חיפושים נתגלו עצמותיהם והם הובאו לקבורה בלונדון.
פרטים נוספים בקישור:
http://www.boker.org.il/meida/negev/desert_biki...

אשמח לקבל כל מידע על האיש בכור חסן, והאם משפחתו עדיין מתגוררת בארץ. כמו כן, מדוע הוא צורף למשלחת של פאלמר? אשמח לקבל תמונה מעודכנת של הגלעד שנבנה בואדי סודר בסמוך למקום שבו הם נרצחו וכן מיקום מדויק על המפה של האתר.
חיים בר דרומא
אשמח לקבל ביוגרפיה של חיים בר דרומא שכתב את הספר הנפלא על הגיאוגרפיה של סיני ב-1936. ראה
http://www.boker.org.il/meida/negev/desert_biki...
האם הוא בקר בסיני? היכן הוא נולד? כמו כן אשמח לקבל תמונות שלו או של בני משפחתו.