מחקר בפארק סירת שקד
תמונות לניתוח - סדרה 1
גובה הצילום 142 ס"מ
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3
תמונה 4
תלולית מס 2
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3