מציאת מהירות האופניים בתנועה מעגלית ע"י מדידת זווית ההטייה של האופניים

בפעילות זו,  התלמידים מוצאים את מהירות האופניים בתנועה מעגלית על פי מדידית זווית הטיית האופניים.

יחודה של פעילות זו הוא שהיא מתבצעת מחוץ לכותלי הכיתה.