בעקבות הסודות הגדולים של היקום והחומר-רשמים ממאיץ החלקיקים בצרן