באופן אחר- אופיינים של רכיבים חשמליים

פעילות זו כוללת חקר של האופיינים של נגד, נורת להט נורת לד.

היא מיודת לפני לימוד חוק אוהם באופן שיטתי ומסודר.

לתדריך הפעילות