שלחו אלינו תמונות שלכם
הייתם בנגב? צילמתם? יצאו תמונות טובות?
שלחו אותן אלינו- david@boker.org.il

ואנו נוסיף אותן לאלבום הנגב- www.boker.org.il/meida/negev/halbum/
באתר מדרשת שדה בוקר, תוך שמירה מלאה על זכויותיכם.

שלחו אלינו תמונות בפורמט .gif או .jpg או תמונות מודפסות על נייר (אנו נסרוק אותן), בצרוף שם הצלם, המקום בו צילמתם את התמונה, תאור קצר של התמונה (מה צילמתם), תאריך ועוד פרטים מזהים. אנו נוסיף את התמונות לאלבום הנגב. ליד כל תמונה יצוין שם של הצלם והפרטים המזהים.
שלחו אלינו תמונות –
או לדאר אלקטרוני:
david@boker.org.il

או בדאר רגיל:
דוד לויד
ת.ד. 30
מדרשת בן גוריון, נגב 84990