1948 ינפל בגנב םיוודבה יחטש תצופת
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>