םיינפוא לויט- (ילגעמ לולסמ) בקע ןיע -ןוירוג ןב תשרדמ