םירושק עדימ יפד


בגנה רהב לויט ילולסמ - 180 בגנ

תינונס - םורד רוזא - לויט ילולסמ רגאמ