יחידת החילוץ באימונים בחו"ל
תמונות משלחת יחידת החילוץ בקורולדו, 2002
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3
תמונה 4
תמונה 5