חילוץ משטפונות
במשך חודשי החורף נכנסת היחידה לכוננות שטפונות. גשמים רבים הופכים לשיטפונות לא צפויים שבהם נקלעים לא פעם אנשים ורכבים על נוסעיהם למצוקה היחידה פועלת לחילוץ אנשים אלה תוך סיכון חיים גבוה של המחלצים.