קשרי חו"ל
מתנדבים מן היחידה יצאו לאימון משותף עם יחידת החילוץ של שאמוני בצרפת למשך שבוע וכן אירחנו את אנשי היחידה הצרפתית לאימון משותף כאן בארץ.
התקיימו שני אימונים משותפים עם יחידת החילוץ "אקוט" התורכית אחד בארץ ואחד בתורכיה.
נציגים מן היחידה השתתפו במשלחת הישראלית שלקחה חלק באסון רעידת האדמה בתורכיה.
מתנדבים מהיחידה יצאו יחד עם משלחת מכל יחידות החילוץ בארץ לאימון במים סוערים בנהר ה"קופרולו" בתורכיה.
משלחת של מתנדבים יצאה לאימון משותף עם יחידות החילוץ בקולורדו ארה"ב למשך 10 ימים. לאחר מכן אירחנו את אנשי יחידות החילוץ מקולורדו בישראל.

היחידה נמצאת בכוננות ובעלת יכולת מבצעית להגיש עזרה במקומות שונים ברחבי העולם וזאת תוך זמן התארגנות קצר ביותר ובשיתוף עם יחידות חילוץ נוספות מישראל המאוגדות כולן בעמותת F.I.R.S.T.


צולם בביקור משלחת של יחידת החילוץ בקולורדו, 2002