איתור וחיפוש נעדרים
תחום מורכב ומסובך המחייב מיומנות בחקירה, גביית עדות, הכנת פרופיל פסיכולוגי של הנעדר, הכרות ויכולת ניתוח טובה של השטח, יכולות גששות ומציאת עיקבות, עבודה עם כלבי גישוש .

גששים בדואים
בגלל אופי השטח ואופי הפעילות ביחידה מתנדבים גששים
בדואים , שזה היה תפקידם גם בצבא.
הבדואים באזור חיים ונושמים שטח יותר מכל אחד אחר, ולכן קל להם יותר לקרוא את השטח לנתח ולהפיק את המקסימום מהנתונים האלה לצורך מציאת נעדרים.

תעודת הוקרה למתנדב בדואי.