תכנית אימונים יחידת החילוץ הר הנגב 2005
ינואר
7/1: סיור הכרות רמת נגב
20/1: אימון יחידה – צוות שדה בוקר
פברואר
4/2: רענון טג"ח, באחריות איתי פרימן באזור החרמון.

18/2: סיור הכרות מסלול , אזור שדה בוקר, נחל דרוך? פרסה? משולב טג"ח?

18/2: אימון חובשים וע"ר
מרץ
18/3: רענון טג"ח, חנן אפריאט.

31/3-1/4: אימון יחידה - צוות רמת נגב, עומרי ואריאב דגש ניווט GPS
דגש גששים
אפריל
18/4: רענון טג"ח, אביתר נוריק ,מדור טג"ח?
מאי
27/5: רענון טג"ח, עומר ארליך.

27/5: אימון חובשים וע"ר.
יוני
13-23: אימון טג"ח וכללי, בדנוור קולרדו..
23-24/6: אימון יחידה – צוות מצפה, באחריות צוות רמת נגב כולל אימון טג"ח.

יולי
22/7: אימון טג"ח, מדור טג"ח.
אוגוסט
19/8: אימון טג"ח+רענון חובשים ע"ר.
ספטמבר
15-16/9: אימון יחידה – צוות מצפה רמון, לורנס וקלאודיו.
אוקטובר
**********יותר מידי חגים, אולי רענון מים סוערים************
נובמבר
4/11: אימון טג"ח.
דצמבר
9/12: אימון טג"ח+חובשים.

:15-16/12 אימון יחידה-, צוות שדה בוקר.
הורדת קובץ תכנית אימונים 2005
להורדת הקובץ לחץ על התמונה ...
לכל המתנדבים:
- במידה ויש הערות ורעיונות לתוכנית האימונים אשמח לקבלם.
- אם ישנם מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בתכנון וביצוע אימונים אנא ידעו אותי.
- יתכנו שינויים בהמשך, אנא עקבו אחריהם.
בהצלחה לכולם , אסף עמיחי