14.3.2000 - ןושאר שגפמ

: ןופלא

טנרטניא םע םכלצא תורשקתמה םילימ ומשיר


___________________________________________________________________א


___________________________________________________________________ב


___________________________________________________________________ג


___________________________________________________________________ד


___________________________________________________________________ה


___________________________________________________________________ו


___________________________________________________________________ז


___________________________________________________________________ח


___________________________________________________________________ט


___________________________________________________________________י


___________________________________________________________________כ


___________________________________________________________________ל


___________________________________________________________________מ


___________________________________________________________________נ


___________________________________________________________________ס


___________________________________________________________________ע


___________________________________________________________________פ


___________________________________________________________________צ


___________________________________________________________________ק


___________________________________________________________________ר


___________________________________________________________________ש


___________________________________________________________________ת
ףועמ תכרעמל הרזח