בית הספר היסודי "צין" מדרשת בן גוריון
בבית ספרנו שמונה כיתות, מא' עד ח', כ150 תלמידים.