מדרשת שדה בוקר

מכרז פומבי 2/2011 לרכישת כלי רכב משומשים