רישום עובד חדש
פרטי עובד החדש
*שם משפחה (בעברית)
*שם פרטי (בעברית)
*מספר ת.ז.
תאריך התחלת העבודה
*שם פרטי (באנגלית)
*דוא"ל
*טלפון
*מחלקה
*תפקיד
*גישה לתכנות:
*גישה לספריות:
*גישה למדפסות:
הערות
*שם ממלא הטופס (מנהל המחלקה)
קוד ביטחון