הודעה על סיום עבודה
פרטי עובד שמסיים לעבוד
*שם משפחה (בעברית)
*שם פרטי (בעברית)
*מספר ת.ז.
*תאריך סיום העבודה
*שם פרטי (באנגלית)
*דוא"ל
*טלפון
*מחלקה
*תפקיד
הערות
*שם ממלא את הטופס (מנהל מחלקה)
קוד ביטחון