רשתות מורים
 

רשתות המורים הן בסיס לקהילות מקצועיות וירטואליות של מורים. מורים ימצאו ברשתות אלה מאגרי מידע של חומרים והפניות לאתרים הקשורים בנושאים הנלמדים במקצועות אלה. נמצאות ברשתות המורים ספריות ומאגרים של חומרי למידה (מערכי שיעור, דפי עבודה, דגמים של מבחנים ועוד) שיצרו מורים והם מעמידים לשימושם של עמיתים באמצעות רשתות המורים.

רשתות המורים מהוות במה לתקשורת בין המורים באמצעות פורומים, צ'אטים ורשימות תפוצה אלקטרוניות.

הקהילות פועלות בתאום על הפיקוח המקצועי על הוראת המקצועות השונים במשרד החינוך. המפקחים והמדריכים במקצועות אלה הם חלק מן הקהילה ומקיימים באמצעותה קשר ישיר עם המורים בשטח.

דגם זה של קהילות מקצועיות של מורים הוא דגם יחודי ופותח במרכז התקשוב במדרשת שדה בוקר, על ידי דויד לויד (רשת מורים לאנגלית),.