slideshow_content
sade_pic
content

חוג נוער שדה בוקר

חוג נוער שדה בוקר בא להפגיש בני נוער מכל המגזרים,

בנות ובנים בגילאי ט'-יב', 

ללמוד אחד על תרבותו של האחר

בתוך סביבה מדברית של שקט, שלווה והשראה.

ניפגש אחת לחודש ונצא יחד אל המדבר,

נלך, נכיר, נלמד, נשתף, נבשל, נישן ונקרב לבבות

 

לפרטים:

אילת

050-3087995

sdebokersort@gmail.com

sde boker