slideshow_content
image_inside
content

מדרשת שדה בוקר בנגב

1. מדרשת שדה בוקר הוקמה על ידי דוד בן גוריון ז"ל בשנת 1960. בתחילת הדרך היו במדרשה שלושה נושאי לבה:

    1.1 בית ספר שדה.

    1.2 בית ספר תיכון אזורי.

    1.3 סמינר למורים ולמורות.

2. ב-1973 היינו לחברה ממשלתית לתועלת הציבור (חל"צ), בבעלות משותפת לממשלת ישראל (באמצעות משרד חינוך) (60%) ויד דוד בן-גוריון (40%).

3. בהתאם לחזון דוד בן-גוריון וליעדי החברה, המדרשה מפעילה בעשורים האחרונים שלושה נושאי ליבה, כולם מבוקשים וברמת שירות גבוהה:

    3.1 בי"ס תיכון פנימייתי, ארבע שנתי – ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי.

    3.2 בי"ס שדה, שדה בוקר, המספק שירותי אירוח לקבוצות ולפרטים, מהארץ מחו"ל, החפצים להכיר את חבר ארץ זה,

          וכן הדרכת ידיעת הארץ לתלמידים ולאחרים.

          בי"ס שדה, שדה בוקר הינו בית ליחידת הסברה צה"לית ומארח מידי שנה אלפי חיילים לסדרות חינוך.

    3.3 מרכז גל למנהיגות (מג"ל), הכולל שלוש שלוחות של מכינת הנגב (מהן שתיים במועצה האזורית אשכול), מפעל "קו

          הזינוק" ועוד מגוון רחב של תוכניות לפיתוח מנהיגות ואזרחות טובה.

4. פעילות החברה בשנת 2023 תעמוד על למעלה מ-56,000,000 ₪.